top of page

שמי"ם

עמותת 'השמי"ם הם הגבול" שינתה את שמה ל'שמי"ם - יזמות פורצת גבולות', ופנתה אליי למיתוג מחדש.

בחרתי עבורם מטוס נייר, ששאוב מעולם התוכן של בני הנוער, אשר יוצא מן המסגרת ופורץ גבולות, ובכך מתקשר למסר בשם החדש של העמותה. גם באופן היצירה שלו וגם בהיותו מטוס שמגיע רחוק - הוא משדר מסוגלות, הערך המרכזי של העמותה: פיתוח תחושת מסוגלות והעצמה לבני נוער מסביבה מוחלשת.


חוץ מלוגו ונייירת משרדית עיצבתי לעמותה גם כרטיסי ביקור, רולאפ ענק, מודעות ועוד.

bottom of page